Yarının Umutları Derneği Burs Başvurusu 2023-2024

Yarının Umutları Derneği Burs Başvurusu 2023

Yarının Umutları Derneği bursları için başvuruda bulunmak isteyen öğrenciler, başvuru için internet üzerinden burs başvuru formunu doldurduktan sonra çıktısını alıp ıslak imza atmalı ve başvuru formuna fotoğrafını eklemeli dijital ortama tekrar taratmalıdır. Yarının Umutları Derneği başvuru formunu tarattıktan sonra [email protected] mail adresine göndermeleri gerekir. Yarının Umutları Derneği karşılıksız burs dağıtımını ÇYDD şubelerinin bulunduğu il veya ilçelerde okumakta olan öğrencilere verecektir.

ÇYDD doldurmuş olduğunuz burs başvuru formunun doğruluğunu kontrol etmektedir. Hatalı, yanlış veya eksik doldurulan başvuru formları olumsuz olarak geri dönecektir. Bu sebeple formun eksiksiz ve doğru bilgiler içerdiğinden emin olduktan sonra göndermelisiniz.

Sadece burs başvuru formu göndermeniz yeterli değil. Kendinizi anlatan bir yazı yazıp burs başvuru formu ile yukarıda belirttiğimiz e-posta adresine göndermeniz gerek. Göndermediğiniz durumda burs başvurunuz dikkate alınmayacaktır. Burs başvurularının değerlendirilmesi için Çağdaş Eğitim Vakfı ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne başvuru yapılması gerekir.

Dernekten burs hakkı kazanan öğrencilerin belirli durumlarda bursları kesilebilir. Alınan bursun kesilmesine yol açan nedenler aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

 • Öğrencinin eğitim durumunun bir şekilde sona ermesi (Öğrencinin okulu bırakması ya da mezun olması)
 • Derneğin öğrencilere burs verebilecek kaynaklarının azalması veya kesilmesi (Bağışçıların desteği kesmesi gibi)
 • Öğrencinin kayıt durumunun güncel olmaması (Öğrencinin kaydının yenilenmemesi)
 • Öğrencinin derslerinde belirli bir başarı ortalamasının altında kalması (Dönem ortalamasının belirlenen seviyenin altında kalması gibi)
 • Öğrencinin artık maddi durumunda iyileşme olması ve artık burs almaya ihtiyacının kalmaması
 • Öğrencinin adli bir vakaya karışması ve sicilinin bozulması
 • Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunulmasının tespiti
 • Öğrenci başka bir kurum veya kuruluştan burs alıyorsa bunun bildirmemesi
 • Öğrencinin vefat etmesi
 • Öğrencinin belgelerinde veya eksik, hatalı bilgi bulunması

Yarının Umutları Derneği Burs Şartları Nelerdir?

Yarının Umutları Derneği bursuna başvuru için gerekli koşullar aşağıda sıralanmış halde verilmektedir.

 • Öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olması gerekir.
 • Öğrencinin ÇYDD şubelerinin bulunduğu illerdeki devlet üniversitelerinde eğitim görüyor olması gerekir.
 • Öğrencinin gelir durumunun, maddi desteğe ihtiyaç duyacağı seviyede olması gerekir.
 • Öğrencinin KYK bursu hariç herhangi bir kuruluştan burs almıyor olması gerekir.
 • Öğrencinin derslerinde belirli bir ortalamanın üstünde başarı göstermesi gerekir.
 • Öğrencinin eğitim hayatına devam etmek istemesi gerekir.
 • Öğrencinin bütün belgelerinin eksiksiz olması gerekir.
 • Her öğrenim yılı başında öğrencinin belgelerini dernek çalışanlarına ulaştırabiliyor olması gerekir.

Yarının Umutları Derneği’nden burs almaya devam etmek isteyen öğrenciler için belirli şartlar vardır. Bu şartlar aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.

 • Öğrencinin ilerleyen zamanlarda gelir düzeyinde iyileşme olmaması gerekir.
 • Lisans ve ön lisans eğitiminin altında (ilk okul, orta okul ya da lise) eğitim alan öğrenciler için sınıf tekrarının ve başarısız dersinin olmaması gerekir.
 • Lisans öğrencileri için GANO ortalamasının 2.00’ın altında olmaması ve dönem tekrarı yapmaması gerekir.
 • İlerleyen dönemlerde KYK bursu dışında herhangi bir kamu veya özel kuruluştan burs almıyor olmaması gerekir.

yarının umutları derneği burs başvurusu

Yarının Umutları Derneği bursu onaylanan öğrencilerden istenen belgeler liste halinde aşağıda verilmiştir. Gerekli belgelerin eksiksiz bir şekilde temin edilmesi gerekir ve derneğe elden teslim edilmesi gerekir:

 • Derneğe ait burs aşaması başvuru formu,
 • Öğrencinin ilgili öğretim yılına ait öğrenim gördüğüne dair orijinal öğrenim belgesi,
 • Öğrencinin önceki öğrenim yılı ya da dönemine ait karnesi ya da transkript belgesi,
 • Reşit öğrenciler için adli sicil kaydı,
 • C kimlik kartının önlü arkalı fotokopisi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği,
 • İkametgâh adresini belirtir belge ya da kalınan yurt belgesi,
 • Anne ve baba için ayrı olmak üzere Aile gelir belgesi,
 • Çalışan anne ve babalar için maaş bordrosu,
 • Emekli anne ve baba için banka hesap defteri fotokopisi,
 • Yeşil kart sahibi anne ve babalardan yeşil kart fotokopisi,
 • Çalışmayan ebeveynler için SGK’dan SSK belgesi, Bağkur ve Emekli Sandığı’ndan gerekli dokümanlar,
 • Öğrenci adına banka hesap cüzdanı fotokopisi (Özel durumlarda velisinin hesap cüzdanı da kabul edilir.) istenir.

Yarının Umutları Derneği İletişim Bilgileri Nelerdir?

Yarının Umutları Derneği için irtibat bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz. Derneğe sadece mail yoluyla değil sosyal medya hesapları üzerinden de kolaylıkla ulaşılabilir:

 • Adres: Dorfgraben 1, 75438 Knittlingen, Almanya
 • E-Posta: [email protected]
 • Web Sitesi: https://www.yarininumutlari.com
 • Facebook Adresi: https://www.facebook.com/yarinin.umutlari/
 • Instagram Adresi: https://www.instagram.com/yarininumutlaridernegi/

Yarının Umutları Derneği Burs Miktarı Ne Kadar?

Yarının Umutları Derneği bursunun tutarı her öğrenim yılı başında koşullar göz önünde bulundurularak revize yapılır. Güncel burs tutarları aşağıdaki gibidir:

 • Orta sınıf ve lise için burs miktarı aylık 20 €’dur.
 • Üniversite için aylık burs miktarı 35 €’dur.

Yarının Umutları Derneği Genel Merkezi Nerede?

Yarının Umutları Derneği merkezinin yeri Mannheim/Almanya’dadır. Almaya’nın Stuttgart bölgesinde şubesi bulunur.

Yarının Umutları Derneği Kimindir?

Yarının Umutları Derneği’nin ait olduğu kurum aslında Almanya’nın Baden Württemberg bölgesinin değişik şehirlerinde yaşamını sürdüren bir grup gönüllü insandır. Eğitim hayatları sırasında ekonomik açıdan sıkıntı yaşayan öğrencilere destek olmak için derneği kurmuşlardır. Yarının Umutları Derneği 09.11.2010 yılında kurulmuş olup, “Okutulan her çocuk, kurtarılan bir hayattır” görüşü ile 7 kurucu üye ile birlikte yola çıkmışlardır. Ekonomik zorluklar nedeni ile eğitim hayatında sıkıntılar yaşayan ve öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrencilere yardımcı olabilmek için Yarının Umutları Projesi ile birlikte destek olmaktadır. Yarının Umutları Derneği öğrenciler ile zorluk yaşayan öğrencilere yardım etmek isteyen insanları bir araya getiren, eğitim gönüllüsü bir oluşumdur.

yarının umutları derneği burs başvurusu 2022

Yarının Umutları Derneği Nedir?

Yarının Umutları Derneği’nin tanımı ekonomik zorluklar çeken öğrencilere yardım etmek, öğrenim hayatlarına devam etmelerini sağlamak ve eğitimde fırsat eşitliğini yaratabilmek amacıyla kurulmuş olan gönüllü bir topluluktur. Derneğin amaçları aşağıda sıralanmıştır.

 • Demokratik, laik ve insan haklarına saygılı bir toplum ile sosyal hukuk devleti düzeninin gerçekleştirilmesi, geliştirilmesi ve korunması için çalışan bireylerin yetiştirilmesine maddi ve manevi olarak faydalı olmak,
 • Atatürk devrimine ve Atatürk ilkelerine inanan, bu ilkelerin geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına hizmet edecek sağduyulu bireylerin eğitimleri süresince yanlarında olmak,
 • Ekonomik zorluklar nedeni ile eğitimlerinde çeşitli güçlükler ile karşılaşan öğrencilere ekonomik destekte bulunmak ve eğitimlerine katkı sağlamak,
 • Ülkemizde çocuk yaşta evlenmek zorunda kalan gençlerin eğitimlerine destek olmak, bu gençlerin ilerde bağımsız düşünerek kendi kararlarını verebilen kişiler olmalarını sağlamak, ekonomik özgürlüklerini kazanmalarına ve topluma yararlı birey olmalarına olanak sunmak,
 • Bireylerin çağdaş eğitim yolunda topluma faydalı hale gelmelerini sağlamak.

Yarının Umutları Derneği Nasıl Kuruldu?

Yarının Umutları Derneği’nin kurulması 09.11.2010 yılında gerçekleşmiştir. Almanya’nın farklı şehirlerinde yaşayan ve ekonomik zorluklar nedeni ile eğitimin hayatında sorun yaşayan veya eğitimine ara vermek durumunda kalan öğrencilere yardımcı olmak amacı ile 7 kişilik kurucu üyesinin çabaları sayesinde faaliyete geçmiştir. Dernek, Alman yasalarına uygun bir şekilde kurulmuştur.

Yarının Umutları Derneği Online İşlemler Nasıl Yapılır?

Yarının Umutları Derneği sitesinden yapılabilecek online işlemler için derneğin internet sitesi https://www.yarininumutlari.com/ uzantısından giriş yapılır. Yapılabilecek işlemler aşağıdaki gibidir.

 • Derneğin bağışçısı olunabilir ya da derneğe gönüllü olunabilir.
 • Burs almak isteyen öğrenci iseniz burs başvurusunda bulunabilirsiniz.
İçeriği Beğendiniz mi?

Yorum yapın