Vakıfbank Burs Başvurusu 2023-2024

Vakıfbank Burs Başvurusu 2023

Vakıfbank bursunun başvurusu Vakıflar Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden yapılır. Burs başvuruları her yıl eğitim yılının başında kabul edilir. Bu tarihte Vakıflar Genel Müdürlüğü üzerinde yer alan formun doldurulması gerekir. Vakıfbank bursuna başvurusu için gerekli olan bilgiler internet sitesi üzerinden yaklaşık olarak 15 gün önce duyurulur. Karşılıksız olan burs Türkiye içinde eğitim gören kişilere karşılıksız olarak sağlanır. Ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencileri için verilen Vakıfbank burs eğitim yılı içinde 8 ay boyunca öğrencilere verilir.

Vakıfbank Burs Nasıl Ödenir?

Vakıfbank bursunun ödenmesi öğrencinin öğrenim gördüğü eğitim kurumunun bulunduğu ilin bağlı olduğu yer ile yapılır. Bölgede faaliyet gösteren Vakıflar Genel Müdürlüğü öğrenciye bursun ödemesini yapar. Bunun için öğrencinin buraya istenen evraklar ile birlikte öğrenci adına olan banka hesap numarası ile birlikte başvuruda bulunması gerekir. Ardından banka dekontu Vakıflar Genel Müdürlüğüne iletilir. Burs almaya hak kazanan öğrencinin Vakıf Katılım Bankası ya da Ziraat Bankası Şubesi üzerinden bir hesap açmış olması şartı bulunur.

Hesap açma işlemini gerçekleştiren öğrenci bankamatik üzerinden almaya hak kazandığı burs miktarını çekebilir. Öğrencini kartını aldığı Vakıf Katılım Bankasından ilk veriliş, yenileme, kartı değiştirme ya da iptal etme gibi işlemler yapabilir. Bu işlemler için bir ücret ödenmez. Aynı zamanda havale, EFT, bakiye sorma, otomatik ödeme, para yatırma ve vergi ödeme gibi işlemler için öğrenciden komisyon talep edilmez. Vakıfbank bursundan yararlanan öğrenci her ayın 10’unda hesap açtığı bankadan burusunu alabilir.

Kimler Vakıfbank Yükseköğretim Bursundan Yararlanamaz?

Vakıfbank yükseköğretim bursundan yararlanamayanlar yönetmelik tarafından belirlenir. Burs yönetmeliği kapsamında yer alan “burs verilmeyecek öğrenciler” başlıklı 5. madde kimlerin yararlanamayacağı hakkında açık ifadelere yer verir. Bu madde genel olarak öğrencinin geliri ile öğrenim şeklini ilgilendirir. Gelire muhtaç olmayan öğrenci Vakıfbank bursunu almaya hak kazanamaz. Öğrencinin eğitim profili uygun bulunmazsa burs almaya layık görülmez. Eğitim ve öğretim hayatı boyunca Vakıfbank bursundan yararlanamayacak olan kişiler şunlardır:

 • Sürekli bir işte çalışan öğrenciler Vakıfbank bursunu almaya hak kazanamaz. Öğrenci bursu almaya hak kazanmak için asgari ücretten düşük bir ücret almak zorundadır. Ücreti asgari ücret ya da daha üstünde olan öğrenciler Vakıfbank bursuna uygun değildir.
 • Yabancı uyruklu öğrenciler Vakıfbank bursundan faydalanamaz. Burs alacak olan kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır.
 • Eğitim gördüğü kurum polis akademisi ile askeri okul olan öğrenciler Vakıfbank bursu kapsamında yer almaz.
 • Ek süre öğrenim gören kişiler Vakıfbank bursu kapsamında sayılmaz.
 • Yüksek lisans ve doktora öğrencileri Vakıfbank bursunu almaya hak kazanamaz. Bu burs yalnızca ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerine tanınır.
 • Başka bir kamu kurumundan burs ya da benzeri bir karşılıksız eğitim yardımı alan öğrenciler Vakıfbank bursunu almaya hak kazanamaz. Bu durum eşitsizlik yaratacağı için kamu kurumları arasında alınan bir karardır.
 • Genel Müdürlük aracılığı ile muhtaç aylığı alan öğrenciler ayrıyeten Vakıfbank bursundan yararlanamaz.
 • Vakıfbank bursu alırken eğitim sürecinde başarısız sayılan öğrenciler tekrar burs alma hakkını kaybeder. Bu öğrenciler bir daha hiçbir koşulda Vakıfbank bursu alamaz.

vakıfbank burs başvurusu

Kimler Vakıfbank Ortaöğretim Bursundan Yararlanamaz?

Vakıfbank ortaöğretim bursundan yararlanamayanlar kardeşi aynı burs programında yararlanan kişilerdir. Resmi eğitim kurumları dahilinde okuyan anasınıfı öğrenciler Vakıfbank ortaöğretim burs programı kriterlerini karşılamaz. Burs dahilinde olmayan diğer kişiler ise Türkiye Vatandaşı olmayan yabancı uyruklu öğrencilerdir. Devlet okulunda okuyup Vakıfbank ortaöğretim bursundan faydalanan öğrenciler bazı durumlarda bu bursu kaybeder. Bu durum öğrencinin özel okula ya da açık öğretim kurumuna geçmesi şeklinde gerçekleşir.

Vakıfbank Burs Başvuru Şartları Nelerdir?

Vakıfbank burs başvurusunun şartları başvuru öncesi öğrenciler tarafından yerine getirilmesi zorunlu olan koşullardır. Aksi taktirde öğrenci Vakıfbank bursu için başvuruda bulunamaz. Başvuru şartlarını karşılayan ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencisi belirlenen tarih içinde Vakıfbank bursu için başvuru yapabilir. Başvuru şartları genel olarak iki ayrı kategori içinde bulunur. Bunlar öğrencinin gelir düzeyi ile okuduğu okullarla ilgili olan bilgilerdir. Vakıfbank burs için başvurulmadan önce sağlandığından emin olunması gereken şartlar şu şekildedir:

 • Öğrencinin listelenen ortaöğretim ya da yükseköğretim kurumlarından birinde kayıtlı olması gerekir. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından listede yer almayan okullar hakkında bilgi almak için iletişim kurulması tavsiye edilir.
 • Öğrencinin mutlaka örgün etimi programlarında eğitim görüyor olması istenir.
 • Vakıfbank başvurusunda bulunacak öğrencinin devlet okulunda okuma şartı bulunur. Özel okullar Vakıflar Genel Müdürlüğü bursunun dışında kalır.
 • Vakıfbank bursu için başvuru yapan öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı bulunmaz.
 • Vakıfbank bursu için başvuruda bulunacak olan öğrenci bu süre boyunca başka herhangi bir kamu kuruluşundan destek almıyor olmalıdır. Bu desteğe burs ya da burs benzeri karşılıksız bir yardım da dahildir.
 • Vakıflar Genel Müdürlüğünün sağladığı bazı yardımlar da belirli öğrencilere muhtaç aylığı sağlamasıdır. Bu muhtaç aylığından aktif olarak yararlanan öğrenciler ayrı olarak Vakıfbank bursu için başvuruda bulunamaz.

Vakıfbank ile KYK Ödemesi Alınır Mı?

Vakıfbank ile KYK ödemeleri iki şekilde gerçekleşebilir. Bunun sebebi KYK ödemesinin ne şekilde olacağıdır. KYK başvuru yapan öğrencilere iki şekilde ödeme yapabilir. Bunlar karşılıklı ödemeye tabi olan kredi ve geri ödemesiz olan burs şeklindedir. Vakıflar Genel Müdürlüğünün sağlamış olduğu Vakıfbank burs herhangi bir kamu kurumunun sağladığı burs ile aynı anda alınamaz. Bununla birlikte KYK kredisi ile aynı anda alınmasının önünde bir engel yoktur. Geri ödemesi olan bir hizmet olan KYK kredisi, Vakıflar bursu ile aynı anda alınabilir.

Vakıflar bursu ile KYK bursu aynı anda alınamaz. Bunun nedeni her iki bursun şartları içinde başka bir kamu kurumundan burs almanın yasaklanmış olmasıdır. Öğrenci aynı anda yalnız 1 kamu kurumunun sağladığı burstan yararlanabilir. Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin 5. maddesi içinde yer alan e fıkrası bu durumu sağlamaya engeldir. Bunun yanı sıra öğrenci aynı anda hem Vakıfbank bursu hem KYK bursu için başvuruda bulunabilir. Eğer uygun bulunursa yalnızca bir burs için onay alır. Bu durumda diğer burstan yararlanması imkânsız hale gelir.

vakifbank burs basvurusu 2022 2023

Vakıfbank Bursunun Başarılı Öğrencilere Ayrıcalıkları Nelerdir?

Vakıfbank bursu başarılı öğrencilere birtakım ayrıcalıklar tanır. Akademik Başarı Bursu adı altında sunulan bu ayrıcalıklardan faydalanmak için öğrencinin bazı şartları yerine getirmesi gerekir. Vakıfbank bursu kapsamında bulunan öğrenci şu kriterlere uyduğu zaman Akademik Başarı Bursu ayrıcalıklarından faydalanabilir:

 • Öğrenci bir eğitim yılı boyunca gördüğü tüm dersleri bütünlemeye kalmadan geçme başarısı gösterirse üstün başarı desteği almaya hak kazanır.
 • Öğrencinin eğitim yılı içinde aldığı notların belirli bir seviyede olması gerekir. Bu seviye 4.00 üst sınırı olan eğitim kurumları için 3.50 değerindedir.
 • Başarı sırası olarak sınıfın ilk 3’ünde bulunan öğrenciler başarı desteği almaya hak edecek seviyede bulunur. Öğrencinin bu durumu belgelerle kanıtlayacak şekilde bölge müdürlüğüne sunması gerekir.
 • Önceki eğitim yılının her iki döneminde de takdir belgesi alan öğrenciler Akademik Başarı Bursu almaya hak kazanır.
 • Gördüğü 4 eğitim yılı boyunca sürekli olarak takdir belgesi alan öğrenciler üstü başarı desteği görme hakkı kazanır. Bunun için durumu belgeleriyle bölge müdürlüklerine sunması gerekir.
İçeriği Beğendiniz mi?

Yorum yapın