PTT Vakfı Öğrenci Kredi Başvurusu – Başvuru Formu ve Şartları 2023

PTT Vakfı Öğrenci Kredi Başvurusu – Başvuru Formu 2023

PTT Vakfı Öğrenci Kredi Başvurusu – Başvuru Formu ve Şartları Nelerdir? PTT öğrenci kredileri KYK öğrenci kredisine benzer bir sistemle verilen geri ödeme şartı olan bir öğrenci destek paketidir. PTT öğrenci kredileri sayesinde üniversite okurken güçlük çeken öğrenciler eğitim süreleri boyunca çeşitli kredi ödemeleri ile maddi ihtiyaçlarını sağlar. Öğrenciler sonrasında üniversiteden mezun olarak çalışmaya başladıklarında bu kredileri geri öder ve bu sayede maddi güçlük çekiş seviyeleri en aza indirilmiş olur.

PTT öğrenci kredisi KYK öğrenci kredisinden daha yüksek miktarlarda verilebilen bir öğrenci kredisi olduğu için kefil gerektirebilen bir kredi çeşididir. PTT öğrenci kredisi başvurusunda bulunmak için PTT şubelerini ya da interneti kullanma olanağınız bulunur. PTT öğrenci kredisi almak için en az 1 yıldır PTT vakfı üyesi olmanız gerekir.

PTT Öğrenci Kredi Başvuru Koşulları Nelerdir?

PTT öğrenci kredi başvuru koşulları vakıf üyeleri arasında bulunan öğrenciler içerisinde hem krediye ihtiyacı olan hem de bu krediyi ileride geri ödeyebilecek olan kişileri ayırt etme amacı ile hazırlanmış olan maddelerden oluşur. Buna ek olarak belirli kurallar çerçevesinde PTT öğrenci kredisi koşulları oluşturulmuş olur. PTT vakfı resmi web sitesinden alınan bilgilere göre PTT öğrenci kredisi başvuru şartları şunlardır:

 • Öğrenciye verilen destek, desteğin alındığı tarihten itibaren, öğrenim kurumunun uzatılan dönem dahil normal öğrenim süresi için belirlenen süre kadar devam eder. Destek borcu, öğrencinin devam ettiği öğrenim kurumunun, uzatılan dönem dâhil normal öğrenim süresi için belirlenen sürenin bitiminden bir yıl sonra başlamak suretiyle, alınan destek miktarı ile sınırlı olarak, ödeme tarihlerinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenen aylık taksit miktarı üzerinden ödenir.
 • Senette yazılı miktarın ödenen destek miktarının altında kalması halinde fiilen ödenen destek miktarı esas alınarak sorumluluk ve kefalet miktarı belirlenecek ve geri ödeme yapılacaktır. İlk taksit ödeme ayı, uzatılan dönem dâhil normal öğrenim süresi için belirlenen sürenin bitiminden bir yıl sonraki tarihi izleyen aydır.
 • Okuduğu okul için YÖK veya MEB tarafından belirlenen normal öğrenim süresi içindeki eğitim yapılan dönemlere tekabül eden aylarda ödenecek desteklere geç başvuru yapılması veya başarısızlık nedeniyle eğitimin uzaması, normal öğrenim süresi için belirlenen süreyi aşan aylar veya yıllar için ödeme yapılmayacağı gibi bu durumlar PTT öğrenci kredisi geri ödemelerinin vadelerini değiştiremez.
 • Uzatılan dâhil destek ödenen normal öğrenim süresi için belirlenen surenin bitiminden bir yıl sonraki tarihi izleyen aydan itibaren her ay ödenecek taksit tutarı, üye, öğrenci ve/veya kefil olan borçlular tarafından, o ayın en geç sonuncu iş günü akşamına kadar ödenecektir. Daha sonraki bir tarihte yapılan ödeme, zamanında ödenmemiş gibi işlem görür. Ödeme gününü kanıtlama yükümlülüğü borçlulara ait olup, ödemelerdeki uyuşmazlık halinde, Vakıf belge ve kayıtları, 6100 sayılı HMK m.193 hükmü uyarınca kesin delil olarak esas alınır. Bu sebeple ödeme makbuzlarının saklanıp, istenildiğinde ibrazı zorunludur.

PTT Vakfı Öğrenci Kredi Başvurusu - Başvuru Formu ve Şartları 2023

PTT Öğrenci Kredisi Kimlere Verilir?

PTT öğrenci kredileri birden fazla öğrenciye verilir. Kredi türü dolayısı ile kefil sahibi olan ve ileride geri ödeme vaat eden öğrenciler daha çok talep edilir. Buna ek olarak bazı gurup öğrenciler PTT öğrenci kredilerinden asla faydalanamaz. PTT öğrenci kredilerinden kimlerin yararlanıp yararlanamayacağı ile ilgili belirlenmiş kurallar şunlardır:

 • Lisans üstü ve benzeri seviyede eğitim gören üniversiteli öğrenciler PTT öğrenci kredilerinden yararlanamaz.
 • Askeri ya da sivil okullarda yatılı kalan öğrenciler PTT kredilerinden yararlanamaz.
 • Örgün öğretim haricinde açık öğretim gibi şekillerde okuyan öğrenciler PTT kredilerinden yararlanamazlar.
 • Uzaktan eğitim şekli ile üniversite okuyan öğrenciler PTT kredilerinden yararlanamazlar.
 • Üniversite okudukları esnada herhangi bir işte sigortalı olarak çalışan kişiler PTT kredilerinden yararlanamazlar.
 • Başvuru tarih gününden itibari ile öncesinde 1 yıl ya da daha uzun bir süre PTT vakfı üyesi olmayan öğrenciler kredilerden yararlanamazlar.
 • PTT vakfı tarafından verilen herhangi bir destek paketinden yararlanan kişiler PTT öğrenci kredilerinden yararlanamazlar.
 • PTT öğrenci kredilerinde öncelik şehit ya da gazi yakını olan, anne ya da babası vefat etmiş, fiziksel ya da zihinsel engeli bulunan ve toplam hane geliri muhtaçlık sınır ya da muhtaçlık sınırının altında olan özel durumlu kişilere verilir.

PTT öğrenci kredisi başvuru yapmak isteyen kişiler yukarıda verilen maddeler doğrultusunda öğrencilere verilir.

PTT Vakfı Öğrenci Kredi Başvurusu - Başvuru Formu ve Şartları

İçeriği Beğendiniz mi?

Yorum yapın