Kadem Bursu Başvurusu 2023

Kadem Bursu Başvurusu 2023

Kadem bursunun başvurusu internet üzerinden gerçekleştirilir. Kadın ve Demokrasi Derneği tarafından her yıl sağlanan bu burs Türkiye’de ihtiyaç sahibi olan başarılı öğrencilere düzenli olarak yardım eder. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs sağlayan Kadın ve Demokrasi Derneği başvuruları her yıl eylül ayında kabul eder. Kadem bursu başvuru formu, derneğin internet sitesi üzerinde yer alır. Başvuru yaptıktan sonra onay alınırsa ekim ayında ödeme yapılmaya başlanır. Kadem bursu, geri ödemesi istenmeyen karşılıksız bir burstur.

Kadem Bursu Şartları Nelerdir?

Kadem bursunun şartları başvuru yapılan eğitim düzeyine göre farklılık gösterir. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilen Kadem bursu için ilk olarak bazı şartların yerine getirilmesi gerekir. Bu başvuru şartları genel olarak okunan alanda başarılı olmayı gerektirir. Ortak şartlar bulunmasının yanında öğretim düzeyine göre çeşitli başvuru şartları da bulunur. Başvuru şartlarını karşılayamayan öğrencilerin Kadem bursu başvurusu ret cevabı alır. Kadem bursu için lisans öğrencilerinin yerine getirmesi gereken şartlar şu şekilde listelenir:

 • Öğrencinin gelir durumu ve güncel mal varlığı burs almaya uygun düzeyde olmalıdır.
 • Öğrenci gelir sahibi olacağı herhangi bir işte çalışmamalıdır.
 • Öğrencinin genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2,5 seviyesinin üstünde yer almalıdır.
 • Öğrenci bir üst sınıfa geçiş hakkı kazanma başarısını elde etmiş olmalıdır.
 • Başarısız derslerin 3 adetten fazla olmaması gerekir.
 • Başvuru yapan öğrenci hazırlık sınıfındaysa başarılı bir sonuç alarak 1. sınıfa geçmiş olması istenir.

Kadem bursu için yüksek lisans öğrencilerinin yerine getirmesi gereken şartlar şu şekilde listelenir:

 • Öğrencinin lisans programından başarının not ile hesaplandığı üniversitelerden 100 üzerinden en az 76 ile mezun olması gerekir. Başarının puan üzerinden hesaplandığı üniversitelerde ise 4 üzerinden en az 3 puan ile geçmiş olması istenir.
 • Öğrencinin yüksek lisans programında hiçbir başarısız dersi olmaması gerekir.
 • Öğrencinin yüksek lisans programında gördüğü derslerdeki başarının not ile hesaplandığı üniversitelerde 100 üzerinden en az 76 olması gerekir. Başarının puan üzerinden hesaplandığı üniversitelerde ise 4 üzerinden en az 3 puan alması istenir.

Kadem bursu için doktora öğrencilerinin yerine getirmesi gereken şartlar şu şekilde listelenir:

 • Öğrencinin lisans ve yüksek lisans programlarından başarının not ile hesaplandığı üniversitelerden 100 üzerinden en az 76 ile mezun olması gerekir. Başarının puan üzerinden hesaplandığı üniversitelerde ise 4 üzerinden en az 3 puan ile geçmiş olması istenir.
 • Öğrencinin doktora programında hiçbir başarısız dersi olmaması gerekir.
 • Öğrencinin doktora programında gördüğü derslerdeki başarının not ile hesaplandığı üniversitelerde 100 üzerinden en az 76 olması gerekir. Başarının puan üzerinden hesaplandığı üniversitelerde ise 4 üzerinden en az 3 puan alması istenir.

kadem burs başvurusu

Kadem Bursuna Aday Olamayacak Kişiler Kimlerdir?

Kadem bursu adayı olamayacak öğrenciler için özel maddeler bulunur. Kadem bursu şartları ile birlikte bursun asla verilmeyeceği bazı durumlar mevcuttur. Bu durumlar genel olarak öğrencinin öğrenim gördüğü yer ve düzey ile ilgilidir. Aynı zamanda öğrencinin bursu almaya engel olacak herhangi kişisel bir pozisyonda bulunmaması istenir. Kadem bursu başarılı olan öğrencilere verilen bir destek bursu olduğundan yetersiz kişiler bundan faydalanamaz. Lisans programı dahilinde Kadem bursu için aday olamayacak kişiler şu şekildedir:

 • Özel üniversitelerde ya da vakıf üniversitelerinde öğrenim gören öğrenciler aday olamaz.
 • Açık öğretim ya da uzaktan öğretim gören kişiler Kadem bursu kapsamının dışında kalır. Bunun tek istisnası korona nedeniyle eğitim durumuna üniversitenin uzağında devam etmek zorunda olan kişilerdir.
 • Ücretli değişim programı dahilinde bulunan öğrenciler Kadem bursu için başvuru yapamaz.
 • Öğrenci herhangi bir nedenden dolayı hüküm giydiyse burs alma hakkını kaybeder.
 • Öğrenci, eğitim hayatı süresi boyunca herhangi bir yüz kızartıcı suç işleyip akabinde disiplin cezası aldıysa burs başvurusunda bulunamaz.

Yüksek lisans programı dahilinde Kadem bursu için aday olamayacak kişiler şu şekildedir:

 • Özel üniversitelerde ya da vakıf üniversitelerinde öğrenim gören öğrenciler aday olamaz.
 • Hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler Kadem bursu kapsamının dışında sayılır.
 • Yüksek lisans programında hazırlık sınıfının dışında eğitim gören öğrenciler için 2 yıl normal öğretim süresini aşan öğrenciler burs alma hakkını kaybeder.
 • Tezsiz yüksek lisans programını okuyan öğrenciler kadem bursu alamaz.
 • Herhangi bir yabancı dil puanına sahip olmayan öğrenciler Kadem bursu için adaylık gösteremez. Yabancı dil puanı, üniversitelerin gerçekleştirmiş olduğu çeşitli dil sınavları, YDS ve YÖKDİL ile belgelenmiş olmalıdır.

Doktora programı dahilinde Kadem bursu için aday olamayacak kişiler şu şekildedir:

 • Özel üniversitelerde ya da vakıf üniversitelerinde öğrenim gören öğrenciler aday olamaz.
 • Hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler Kadem bursu kapsamının dışında sayılır.
 • Doktora programında hazırlık sınıfının dışında eğitim gören öğrenciler için 4 yıl normal öğretim süresini aşan öğrenciler burs alma hakkını kaybeder.
 • Tezsiz doktora programını okuyan öğrenciler kadem bursu alamaz.
 • Herhangi bir yabancı dil puanına sahip olmayan öğrenciler Kadem bursu için adaylık gösteremez. Yabancı dil puanı, üniversitelerin gerçekleştirmiş olduğu çeşitli dil sınavları, YDS ve YÖKDİL ile belgelenmiş olmalıdır.
 • Kadem bursu başvurusu yapacak olan öğrenin kadın çalışmaları dalında doktora yapıyor olması gerekir.

kadem vakfı burs başvurusu

Kadem Bursu Onay Süreci Nasıl İlerler?

Kadem bursunun onay süreci başvuru yapıldıktan kısa bir süre sonra başlar. Lisans, yüksek lisans ya da doktora dalında öğrenim gören öğrencinin şartları sağladığı ve aday olmaya engel bir durumunun olmadığı araştırılır. Kadem bursu için uygun olan öğrenciler için bursa alma süreci başlar. Kadem bursu için yapılan başvurudan ödemenin yapıldığı zamana kadar olan sürecin işleme şekli şöyledir:

 • Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri Kadem bursu için başvuru yaptıktan sonra yapılan başvurular toplanır. Kadem Burs Birimi tüm burs başvurularını tek tek inceler. Tüm adaylar için şartları sağlayıp sağlamadığı kontrol edilir. Daha sonra şartları sağlayan adaylar Burs Komisyonu’na verilir.
 • Burs komisyonu başvurular içinden uygun gördüğü öğrenciler ile bir liste oluşturur. Bu listede yer alan öğrenciler mülakata girmeye hak kazanır.
 • Mülakata girmeye hak kazanan öğrencilere SMS ya da e-posta yoluyla başvurunun onaylandığı ve yüz yüze görüşmeye hak kazandıkları bildirilir.
 • Öğrenci, Kadem Burs Komitesi ile yüz yüze görüşmek için verilen tarihte görüşmeye gider.
 • Verilen tarihte yapılan mülakata mücbir neden dışında bir sebeple katılmayan öğrenci burs alma hakkını kaybeder. Bununla birlikte burs alma hakkını kaybettiği tarihten itibaren 2 yıl boyunca Kadem bursu için başvuru yapamaz.
 • Mülakat sırasında öğrencinin verdiği bilgilerde bir yanlış olduğu tespit edilir ya da şartları sağlamadığı anlaşılırsa burs alma hakkını kaybeder.

Kadem Bursu Ödemesi Nasıl Yapılır?

Kadem bursunun ödemesi mülakattan başarılı bir sonuç öğrencilere yapılır. Kadem bursu 9 ay boyunca ödenir. Sonraki aylarda Kadem bursu ödeme yapmaz. Bu ödemeler ekim ayından başlayıp haziran ayına kadar devam eder. İlk Kadem bursu genellikle ekim ayında ödenir. Bazı öğrenciler için ödeme kasım ayında gerçekleştirilir. Devam eden süreçte öğrenci şartları ihlal etmediği sürece Kadem bursu her ay düzenli bir şekilde ödenmeye devam eder.

 

İçeriği Beğendiniz mi?

Yorum yapın