Her Aileye Yardım Başvurusu

Her aileye yardım başvurusu yaparak ihtiyaçlarınızın bir kısmını karşılayabilir, ekonomik olarak daha rahat bir sürece başlayabilirsiniz. Çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanması konusunda düzenli gelirleri bulunmadığı için sorun yaşayan ailelerin yardım alabilmeleri için oluşturulmuş olan bu kampanya ile ailelere ekonomik destek verilebilmesi hedeflenmektedir. Bu şekilde hem çocuklarının ihtiyaçları karşılanmış olacak hem de ailelerin üzerlerindeki psikolojik olumsuzluklar ortadan kalmış olacaktır.

Her Aileye Yardım Başvurusu

E-Devlet üzerinden kolaylıkla başvuru yapılabilmesine imkan sağlanması sayesinde daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşılabilmesi hedeflenmektedir. Bununla birlikte ikamet edilen adrese en yakın sosyal hizmet merkezine de bireysel olarak başvurular kabul edilmektedir. Bu yöntemlerden herhangi biri ile yapılan başvurunun ardından değerlendirme süreci başlayacak olup maddi durumun yetersiz olması tespit edilmesi ile birlikte belirlenen diğer şartların da sağlanıyor olması sonucu yardım verilebilmektedir.

Her Aileye Yardım Başvurusu
Her Aileye Yardım Başvurusu

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti Nedir?

“Sosyal ve ekonomik destek hizmeti nedir?” sorusu özellikle yardım ihtiyacı olan vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaktadır. Sosyal ve ekonomik destek hizmeti asıl olarak yoksul ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri ve yaşamlarını en düşük seviyede bile olsa sürdürmekte zorluk çeken ailelerin durumlarını düzeltebilmeleri için belirli bir süre yardım yapılmasıdır. Bu yardım aslında psiko – sosyal destek sistemi içerisinde uygulanmaktadır. SED hizmetinden kimlerin yararlanabileceklerine bakacak olursak:

  • Bakım tedbir kararı verilmiş olan ve sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan; destek almaları durumunda aile bireylerinin ya da yakınlarının yanına verilebilecek durumda olan çocuklar,
  • Ekonomik durumlarının yeterli olmaması nedeniyle sosyal hizmetlere verilmek üzere olan ancak desteklenmeleri durumunda aile bireylerinin ya da yakınlarının yanına verilebilecek durumda olan çocuklar,
  • Bakım tedbir kararı verilmiş olan ve yaş sınırının tamamlanması sonucu koruyucu aile yanından ya da sosyal hizmet kuruluşlarından ilişiği kesilmiş; iş ve meslek edinme kursuna devam eden, herhangi bir meslek sahibi olamamış ve desteklenmemeleri durumunda muhtaç duruma düşecek olan gençler,
  • Afet, hastalık, kaza, olağanüstü bir felaket gibi nedenlerden dolayı aile fertlerinin temel ihtiyaçlarının karşılanamayacak durumda olan çocukları.

Bu durumlarda yer alan çocuklarla ilgili olarak meslek elemanları tarafından yapılan incelemeler sonucunda yardım yapılmaktadır.

Her aileye 500tl yardım başvurusu yapılabilmesi için E-Devlet üzerinden gerekli altyapı oluşturulmuştur. Yapılan başvuruların değerlendirilmesi aşamasında başvuru yapan aile ile ilgili olarak araştırma ve incelemeler yapılır. Aile ile ilgili olarak yapılacak araştırmalarda ekonomik ve sosyal şartların değerlendirilmesinde bölgesel şartlar, yaşanılan çevre, ailenin toplam gelirleri, çocukların aile içerisindeki yerleri, sosyal destek sistemleri, çocukların okula devam durumları, çocukların korunmaya ihtiyacı olup olmadıkları, ailenin karşılaşılan sorunlar ile nasıl başa çıktıkları, aile bireylerinin iletişimleri gibi neredeyse bütün seçenekler araştırılmakta ve incelemeler yapılmaktadır. Sosyal ve Ekonomik Destek kapsamına alınmayan ve bu kapsamda olmadığı değerlendirilen başvuruculara mail ve yazılı ortamda mutlaka bilgi verilir.

Devlet Yardımları Nelerdir?
Devlet Yardımları başvurusu

Sosyal Yardım Başvuruları

Bu desteğin alınması için başvuruda bulunmuş ancak uygun görülmemiş olan başvurucuların, ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yönlendirme yapılmaktadır. Bu şekilde çocuklarının ve ailelerin değerlendirme kapsamına alınmamaları ancak maddi durumlarının iyi olmaması durumunun tam anlamıyla göz ardı edilmemesi sağlanmaktadır. Bu hizmet kapsamında ailelere verilen destekler kesinlikle maaş değildir. Bu yardım kapsamında çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayabilmekte çabaları olan ancak maddi olarak yeterli olmayan ailelerin ihtiyaçları geçici süreyle karşılanmaktadır.

Bu nedenle her ay sadece yapılan ödemeleri almaları değil aynı zamanda sürekli bir iş bulabilmeleri ve gelir elde etmek için çabalamış olmaları gerekmektedir. Bununla birlikte alınan yardımların çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanması ve onların yararına kullanılıyor olması gerekmektedir. Daha önce yardım verilmiş olan kişilere yeniden yardım yapılabiliyor olmakla birlikte daha önce aynı yardımı almış olan kişilerin aynı yardımı almalarına hak kazanabileceklerine anlamına gelmiyor.

Her aileye 1100tl yardım başvurusu ailelerin ihtiyaçları olan yardımı alabilmelerine imkan sağlamaktadır. Bununla birlikte yapılan başvuruların değerlendirilmeleri sürecinde görevli memurlar tarafından oldukça sıkı araştırma ve incelemeler yapılmaktadır. Bu nedenle doğru bilgi verilmiş olması oldukça önemlidir. Hem başvuru aşamasında hem de ilerleyen süreçlerde sizden istenilen bilgi ve belgelerin gerçeği yansıtması ve yalan bilgiler vermemeleri gerekmektedir. Devlet kurumlarına yapılacak başvurularda konu ne olursa olsun yanlış bilgi verilmesi, belgelerde sahtecilik yapılması gibi durumlar istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu bilgiler ışığında SED başvuru sürecini devam ettirebilirsiniz.

İçeriği Beğendiniz mi?

Yorum yapın