Gürsoy Vakfı Burs Başvurusu – Başvuru Formu 2023-2024

Gürsoy Vakfı Burs Başvurusu 2023

Gürsoy vakfı bursunun başvurusu, Gürsoy Vakfı resmi internet sitesi üzerinden yapılır. Burs başvurusu yapmadan önce öğrencinin burs başvurusu şartlarını yerine getirdiğinden emin olması gerekir. Başvuru şartlarını yerine getirdiğinden emin olan kişi için Gürsoy Vakfı burs başvurusu yapabilir. Vakfın sunduğu bursa başvuru yapacak olan kişi resmi internet sitesi üzerinde yer alan şartları göz önünde bulundurmalıdır. Bunun nedeni şartların değişiklik gösterebileceğidir. Gürsoy Vakfı burs başvurusu yapmak için şu adımları izlemek gerekir:

 • İnternet tarayıcısı üzerinden Gürsoy Vakfının resmi internet sitesi olan gursoyvakfi.org adresine ulaşım sağlayın.
 • İnternet sitesinin ana sayfasında yer alan burs başvuru formuna tıklayın.
 • Burs başvuru formunda yer alan boşlukları eksik olmayacak şekilde doğru bilgilerle doldurun.
 • Gürsoy Vakfı bazı bilgileri doğrulamak adına çeşitli evraklar ister. Burs başvuru formunu doldurduktan sonra istenen evrakları da belirtilen noktalardan internet sitesine yükleyin.
 • Başvuru formunu doldurup istenen evrakları yükledikten sonra “bursiyer kayıt” butonuna tıklayın. Buradan internet sitesi üzerinde yeni bir kayıt oluşturun. Bu sayede burs başvurusu için yapılan tüm sonuçlar bildirim halinde iletilecektir.

Gürsoy Vakfı Bursu Hangi Belgeleri Gerektirir?

Gürsoy vakfı bursunun belgeleri başvuru sırasında sağlanmalıdır. Burs başvurusu formu doldurulduktan sonra istenen belgeler Gürsoy Vakfı internet sitesine yüklenmelidir. Bursiyer adayı bu belgeleri başvuruyu yapmada önce hazır etmelidir. Bu sayede başvuru esnasında herhangi bir sorun yaşamaz. Gürsoy Vakfının istediği belgeler genel olarak öğrencinin profili ile birlikte eğitim durumun gösterir. Bu sayede öğrenciyi değerlendirmek daha kolay bir hal alır. Gürsoy Vakfı bursu için başvuru yaparken iletilmesi gereken belgeler şu şekildedir:

 • Gürsoy Vakfı bursu için başvuruda bulunduğunu gösteren bir adet dilekçe dilekçesi
 • Burs başvurusu yapacak olan öğrencinin kimlik belgesine ait bir fotokopi
 • Öğrencinin başarı durumunu göstermek adına okul not ortalamasını gösteren evraklar
 • Öğrencinin eğitim yılını başarı ile bitirdikten sonra ertesi eğitim yılına geçtiğini gösteren bir e-Devlet dokümanı
 • Öğrencinin ailesinin tüm fertlerinin aylık gelir bilgilerinin yer aldığı belgeler
 • Öğrencinin ikamet ettiği hanede yer alan tüm bireylerin ikametgâh belgesi
 • Öğrencinin ikamet ettiği hanede yer alan tüm bireylerin kimlik belgesi fotokopileri
 • Öğrenciye ait son 6 ay içinde çekilmiş olan bir adet vesikalık fotoğraf

Gürsoy Vakfı Bursu Hangi Şartlara Sahiptir?

Gürsoy Vakfı bursunun şartları başvuru öncesi yerine getirilmelidir. Burs almaya hak kazanan öğrenci öncelikle bazı şartları karşılamalıdır. Aranan ilk şart öğrencinin muhtaç bir durumda olmasıdır. Bu nedenle öğrencinin ikamet ettiği hanenin aylık geliri büyük bir önem taşır. Aynı zamanda öğrencinin bir işte çalışıp çalışmadığı da göz önünde bulundurulur. Burs için göz önünde bulundurulan bir diğer nokta öğrencinin akademik başarısıdır. Yüksek noktadaki not ortalaması bu nedenle çok önemlidir. Gürsoy Vakfı burs başvurusu şartları şu şekildedir:

Gürsoy Vakfı Burs Başvurusu 2022

 • Gürsoy Vakfı bursu yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrencilere yönelik yapılan bir yardımdır. Yabancı uyruklu öğrenciler ya da değişim programı öğrencileri Gürsoy Vakfı bursundan yararlanamaz.
 • Gürsoy Vakfı bursu için başvuruda bulunacak olan öğrencinin burs almaya uygun bir maddi durumunun olması gerekir. Bu nedenle öğrencinin ikamet ettiği hanedeki aylık gelir ortalaması belirlenen seviyenin altında olmalıdır.
 • Öğrenci ile aynı hanede yer alan aile üyelerinden birinin üzerine kayıtlı herhangi bir mülk ya da mal olmamalıdır. Bu madde öğrencinin hanesi içinde yaşayan kişilerin aylık ortalama geliri ile bağlantılıdır.
 • Öğrencinin düzenli bir aylık gelir sağladığı herhangi bir işte çalışmıyor olması gerekir. Sigortalı bir işte çalışan öğrenci otomatik olarak Gürsoy Vakfından burs desteği göremez. Bunun yanında çalıştığı işten kazandığı miktar asgari ücretin altında seyreden kişilerin bursa uygun olup olmadığına Gürsoy Vakfı burs değerlendirme komisyonu karar verir.
 • Burs başvurusunda bulunacak olan öğrencinin devlete bağlı eğitim kurumlarına bağlı olan okullarda eğitim görüyor olması gerekir. Bu anlamda Gürsoy Vakfı yalnızca ön lisans ve lisans öğrencilerine yönelik burs sağlar.
 • Ön lisans ve lisans programında eğitim gördüğü halde Gürsoy Vakfı bursundan faydalanamayacak olan bazı öğrenciler bulunur. Bu durum uzak eğitim fakültesi ve açık öğretim fakültesi içinde eğitim gören kişiler için geçerlidir.
 • Gürsoy Vakfının sağladığı burstan yararlanan öğrencilerin diğer herhangi bir burs programından faydalanmaması gerekir. Başka kurumların içinde hem çeşitli kamu bursları hem özel kurumlardan alınan burslar yer alır. Gürsoy Vakfının sağladığı burstan yararlanan öğrencinin başka bir burstan da yararlandığı tespit edilirse hak kazandığı burs iptal edilir. Buna istisna olan bir ödeme bulunur. Kredi Yurtlar Kurumu tarafından sağlanan KYK kredisi geri ödemeli olduğu için hiçbir sorun teşkil etmez.
 • Gürsoy Vakfı bursunun sağladığı burstan faydalanan öğrencinin yerine getirmesi gereken asgari bir başarı durumu bulunur. Öğrenci Gürsoy Vakfı bursundan yararlandığı süreç içinde en fazla 3 dersten başarısız sonuç elde etme hakkı bulunur. Bunun yanı sıra not ortalamasının belirli bir düzeyin üstünde tutulması gerekir. Not ortalaması 2,5 seviyesinin altında olan öğrenci Gürsoy Vakfı bursu alma hakkını kaybeder.
 • Bazı üniversiteler başarı ortalamasını not yerine puan olarak yansıtır. Böyle bir sisteme sahip olan bir yükseköğretim kurumunda okuyan öğrencinin puan ortalamasını 100 üzerinden en az 60 puan seviyesinde tutmalıdır. 60 puanın altına düşen öğrenci Gürsoy Vakfı bursundan yararlanma hakkını kaybetmiş olur.

Gürsoy Vakfı Burs Başvurusu

Gürsoy Vakfı Bursundan Hangi Öğrenciler Yararlanamaz?

Gürsoy Vakfı bursundan yararlanamayan bazı öğrenciler bulunur. Temel olarak şartları yerine getiremeyen öğrenciler Gürsoy Vakfı bursundan yararlanamaz. Bu nedenle başvuru öncesi şartları yerine getirmek büyük önem taşır. Gürsoy Vakfının burs için sağladığı şartları yerine getiren bir öğrenci daha sonra şartları ihlal ederse bu burstan yararlanmaya devam edemez. Bu nedenle şartları sağlamak kadar önemli olan durum bu süreci devam ettirmektir. Gürsoy Vakfı burs başvurusu ile bağlantılı olarak yararlanamayacak öğrenciler şöyledir:

 • Gürsoy Vakfı bursundan faydalanmaya devam eden öğrencinin not ortalaması 2.5 seviyesinin altına düştüğü zaman burstan faydalanmaya devam edemez. Puan sistemi olan üniversiteler için bu ortalama 100 üzerinden 60 puanın altına düşmek şeklinde işler.
 • Öğrencinin aylık gelir miktarının artış göstermesi Gürsoy Vakfı bursundan yararlanmaya devam etmemesine neden olur. Öğrencinin aylık gelir miktarı birkaç nedenle artış gösterebilir. Öğrencinin kendisi bir işte çalışmaya başlayabilir. Öğrencinin yaşadığı hanedeki birinin gelir düzeyi artış gösterebilir. Öğrencinin yaşadığı hane içindeki birinin herhangi bir kurumdan maddi destek alması şeklinde de yaşanabilir.
 • Gürsoy Vakfı bursundan yararlanacak olan öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı bulunur. Öğrenci bir şekilde Türkiye Vatandaşı olma özelliğini kaybederse doğal olarak burs almaya daha fazla hakkı olmaz.
 • Üniversite öğrencisi için geçerli olan Gürsoy Vakfı bursu bazı eğitim tipleri için geçerli değildir. Örgün eğitimde bulunan öğrenciler Gürsoy Vakfı bursundan faydalanabilir. Bunun yanı sıra açık öğretim ve uzaktan eğitim şeklinde bir fakülte eğitimi gören kişiler Gürsoy Vakfı bursundan yararlanamaz.
 • Gürsoy Vakfı bursu yalnızca devlet kurumlarında eğitim gören öğrenciler için geçerlidir. Bu nedenle özel bir üniversitede eğitim gören öğrenciler ve vakıf üniversitesinde eğitim gören öğrenciler burs alamaz.
İçeriği Beğendiniz mi?

Yorum yapın