Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Bursu 2021

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Bursu Çağdaş eğitim yoluyla çağdaş bir toplum hedefi güderek 21 Şubat 1989 yılında kurulan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürk’ün hedefleri arasında yer alan Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesine çıkartabilmek amacıyla kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür. Bu amaç doğrultusunda eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, yardıma ihtiyacı olan öğrencilere destek olmak ve öğrencilere imkanlar sunmak amacıyla kuruluşundan kısa bir süre sonra lise ve üniversite öğrencilerine karşılıksız burslar vermeye başlamıştır.

Lise öğrencilerine ilk dönem ve ikinci dönem olmak üzere yılda 2 kez toplu birer ödeme gerçekleştiren dernek, burs almaya hak kazanan üniversite öğrencilerine ise her yıl 10 ay süreli olarak ödeme gerçekleştirmektedir. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği bursu miktarı her eğitim yılına göre değişmekte olup 2020 – 2021 eğitim öğretim yılında lise öğrencilerine dönemde 300 TL yıllık 600 TL, üniversite öğrencilerine ise aylık 275 TL olarak ödeme gerçekleştirmektedir.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Bursu Nasıl Ve Nereden Başvurulur?

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Bursu başvuruları hem lise hem de üniversite öğrencileri için 2 kademede değerlendirilmekte olup ilk aşama internet üzerinden form doldurma işlemi ile başlamaktadır. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği resmi internet sayfası üzerinde her eğitim yılı başında açılan burs başvuru formlarının eksiksiz ve kişinin kendine ait bilgilerle doğru bir şekilde doldurması gerekmektedir. Web sitesi üzerinden gerçekleştirilen bu işlem adayları bir ön elemeye tabii tutmak amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Ön elemeyi geçen adaylar ikinci kademede de bir mülakata tabii tutulmaktadır. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği yetkilileri tarafından gerçekleştirilen ön eleme sonucunda bu kademeyi geçen adaylar ile iletişime geçerek;

 • Mülakat yeri,
 • Mülakat tarihi ve saati,
 • Gerekli evraklar ve
 • Hangi belgelerin teslim edileceği doğrultusunda bilgilendirme işlemi gerçekleştirilmektedir.

Mülakat sonucunda başarılı olan adaylar burs almaya hak kazanmaktadır.

Cagdas Yasami Destekleme Dernegi Bursu
Cagdas Yasami Destekleme Dernegi Bursu

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Üniversite Bursu Başvuru Şartları Nelerdir?

Her burs programında olduğu gibi Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Bursu programında da adaylarda bazı başvuru kriterleri aranmaktadır. Bu kriterlerin başında adayların devlet üniversitelerinde eğitim görmeleri şartı aranmaktadır. Bunun yanı sıra bir diğer en önemli şart ise burs başvurusu yapacak adayların Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) dışında herhangi başka bir resmi veya özel kurumdan burs almamaları şartıdır. Diğer burs başvuru şartları ise şu şekilde listelenebilmektedir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Gelir durumu bakımından maddi bir desteğe ihtiyacı olmak,
 • Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği şubelerinin bulunduğu illerdeki Devlet Üniversitelerinde eğitim görüyor olmak,
 • Ara sınıflar için Genel Not Ortalaması 4.00 üzerinden 2.00 (100 üzerinden 50) olup bir üst sınıfa geçiş hakkı kazanmış olmak olarak sıralanmaktadır.
 • Üniversite Bursları ile ilgili yazılarımıza Üniversite Bursları kategorisi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Lise Bursu Başvuru Şartları Nelerdir?

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği bursu lise programlarına başvuru yapacak adaylarda aranan ilk şart adayların 9.sınıfta eğitim almaları gerektiğidir. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği lisede ara sınıflarda eğitim gören öğrencilere burs vermemektedir. 9. Sınıf öğrencilerinde aranan kriterler ise şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Gelir durumu bakımından maddi bir desteğe ihtiyacı olmak,
 • Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği şubelerinin bulunduğu illerdeki devlet liselerinde eğitim görüyor olmak,
 • Herhangi bir özel veya resmi kurumundan burs almamak olarak listelenebilmektedir.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Bursu Başvuru Yapamayacak Kişiler Kimlerdir?

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği bursu programına başvuru yapamayacak adaylar lise ve üniversiteler için ayrı ayrı listelenmektedir.

Lise burs programına başvuramayacak kişiler;

 • Özel okulda veya
 • Açık lisede eğitim gören adaylardır.

Üniversite burs programına başvuramayacak adaylar ise;

 • Açık öğretimde okuyan,
 • Uzaktan öğretim gören,
 • Vakıf Üniversitelerinde ve Özel Üniversitede okuyan,
 • Devlet Üniversitelerinin son sınıfında olan ve
 • 01.1994’ten önce doğan kişiler üniversite burs programına başvuru gerçekleştirememektedir.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Bursuna Ne Zaman Başvurulur? Sonuçlar Ne Zaman Açıklanır?

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği bursu başvuru süreci genellikle Eylül ayının başında başlayarak ortalarında son bulmaktadır. ( 2020 – 2021 Eğitim yılı için 05 – 15 Eylül tarihlerinde başvurular alınmıştır.)

Web sitesi üzerinden gerçekleştirilen başvuruların ardından Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, gerekli ön elemeleri yaparak mülakat aşaması için adaylar ile iletişime geçmektedir. Bu süreç zarfında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği öğrencilere gerekli açıklamaları ve tarihler hakkında bilgilendirmeleri gerçekleştirmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Yurtdışı bursları ve Yurtdışı Eğitim ile ilgili yazılarımıza Yurtdışı Eğitim kategorisi üzerinden ulaşabilirsiniz.

İçeriği Beğendiniz mi?

Yorum yapın