ATEG Vakfı Burs Başvurusu 2023-2024

ATEG Vakfı Burs Başvurusu 2023

ATEG Vakfı bursuna başvurma 26 Eylül 2022 tarihine kadar yapılabilir. ATEG Vakfı burs başvurusunu kendi sistemi üzerinden alır. Bursa başvurmak isteyen kişilerin bazı belgeleri toplaması gerekir. Bu belgelerin tam listesi aşağıda yer alır:

 • Üniversiteye yeni kayıt yaptıran bireyler için YGS, YKS, LYS ya da DGS sınavlarına ait sonuç belgeleri istenir.
 • Ara sınıfta okuyan öğrenciler okullarından aldıkları başarı puanlarını ortalama olarak gösteren onaylı not döküm belgesi almalıdır.
 • Nüfus müdürlüklerinden ya da e devlet üzerinden alınabilen vukuatlı nüfus kayıt örneği tüm aile fertlerini gösterecek şekilde alınır.
 • Ailenin ikamet ettiği yere ait yerleşim yeri ve adres bilgileri belgesi çıkarılır.
 • Bireylerden nüfus cüzdanlarının fotokopisi, üniversiteden alınan öğrenci belgesi, IBAN numarası da istenir.
 • E devlet kapısından alınabilecek adli sicil kaydı barkodlu olarak çıkarılır.
 • Ailenin maaş durumunu gösteren maaş bordrosu, emekliler için aylık maaş gösteren belge, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesi, geliri olmayan anne ya da baba için SGK’dan alınan ve çalışılmadığını gösteren belge istenir.

ATEG Vakfı Burs Başvuru Şartları Nelerdir?

ATEG Vakfı bursuna başvurmak için gereken koşullar aşağıda detaylı olarak yer alır. Bu koşulları sağlayan her birey vakfın burs başvurusundan yararlanabilir:

 • C vatandaşlığına sahip olmak,
 • 24 yaşından daha küçük olmak,
 • Teknik öğrenim kurumuna ya da lisans düzeyinde bir üniversiteye örgün öğretim olarak kayıt yaptırmış olmak,
 • Mal varlığına ya da aile gelir durumuna bağlı olarak bir maddi desteğe ihtiyaç duymak,
 • Herhangi bir kurum, kuruluş ya da firmada sigortalı ve tam zamanlı olarak çalışmıyor olmak,
 • Herhangi bir kurum, kuruluş ya da firmadan burs almıyor olmak,
 • Okunan üniversitenin not sistemine bağlı olarak 4 üzerinden en az 3, 100 üzerinden en az 75 puana sahip olmak,
 • ÖSYM üzerinden alınan sınav sonuçlarını, kazanılan okula giriş puanlarını ve son ders yılında aldığı notları elde ederek vakfa iletmek.

ATEG Vakfı Ne Kadar Burs Verir?

ATEG Vakfı’nın verdiği burs tutarı her yıl değişir. Maddi desteğe ihtiyaç duyan başarılı öğrencilere destek olma amacı taşıyan vakıf, verdiği bursun geri ödenmesini talep etmez. Vakıf tarafından verilen burslar ekim ve haziran ayları arasında yatırılır. 9 ay süresince öğrencilere aylık olarak ödenir.

2009 yılında kurulan bu vakıf toplam 420 öğrenciye burs desteği sunar. ATEG Vakfı burs başvuru programına her yıl 75 yeni kişi dâhil edilir. ATEG Vakfı bursları yalnızca lisans eğitimi gören başarılı öğrencilere verilir. Üniversitelerde okuyan ikinci öğretim öğrenciler ve lisansüstü kişiler bu burstan yararlanamaz.

ateg vakfı burs başvurusu 2022

ATEG Vakfı Nedir?

ATEG Vakfı’nın tanımı “Ankara Teknik Eğitimi Geliştirme Vakfı” olarak yapılır. ATEG Vakfı kuruluş tarihinden bu güne kadar Türkiye’de yer alan ekonominin gelişmesinde önemli katkılara sahiptir. Eğitimi desteklemek ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak vakfın sorumlulukları arasında yer alır. Bahsedilen konular, tüm etkinlikler ve tüm faaliyetler vakfın Mütevelli Heyeti, Denetim Kurulu ve yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Ankara Teknik Eğitimi Geliştirme Vakfı başta eğitim olmak üzere şu gibi konularda öğrencilere eğitim vermeyi amaçlar:

 • Kültür,
 • Bilimsel araştırma,
 • Geliştirme.

Eğitim alanında ulusal ve uluslararası alanda yapılan çalışmaları desteklemek de vakfın amaçları arasında yer alır. Bu amaçların gerçekleştirilmesi eğitim kalitesini artıracak ve nitelikli insan yetiştirilmesine katkıda bulunacaktır. Vakıf sayesinde maddi yardıma ihtiyacı olan öğrencilerin elinden tutulmakta ve onların hem sosyal hem de ekonomik sorunlarında yardımcı olunmaktadır.

Ankara Teknik Eğitimi Geliştirme Vakfı yukarda yer alan amaç doğrultusunda farklı seviyelerde insan için eğitim ve öğretim olanağı sunar. Aşağıda yer alan seviyedeki gençleri kapsayan eğitim ve öğretim kurumları vakıf tarafından açılır ve işletilir:

 • Okul öncesi dönem,
 • İlkokul,
 • Kolej,
 • Meslek okulları,
 • Meslek yüksekokulları,
 • Üniversite,
 • Kolej,
 • Yüksekokul,
 • Teknik yüksekokul,
 • Bilimsel araştırma ve geliştirme merkezleri,
 • Sosyal kültür ve test eğitim merkezleri,
 • Öğrenci yurtları,
 • Üstün zekâlı öğrencilerin eğitimi için özel eğitim ve öğretim okulları,
 • Kütüphaneler.

Ankara Teknik Eğitimi Geliştirme Vakfı öğrencilerin yalnızca teorik bilgi almasını istemez. Aynı zamanda uygulamalı olarak verilen bilgiler meslek edinmede etki sağlar. Öğrenciler yabancı dil, kurs, seminer ve üniversiteye hazırlık dönemlerinde vakıftan yararlanabilir. Tüm bu çalışmalara ek olarak vakıf 2009 yılından beri özen ve önem ile her yıl 75 yeni öğrenciye burs bağlar. Vakfın öncelikli amacı bu öğrencilerin maddi sorunlarını ortadan kaldırmak ve öğrencilerin ihtiyaçları olan eğitimi onlara vermektir.

ATEG Vakfı Burs Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanır?

ATEG Vakfı’nın burs sonuçlarının açıklanacağı tarih burs başvurularının alındığı tarihten sonraki bir ayı kapsar. Burslar ekim ayı içerisinde açıklanarak öğrencilere bildirilir. Açıklamalarda burs kazanan öğrencilerin burslarının devam edebilmesi için şu koşullara uyması gerekir:

 • Vakıftan burs alan öğrenciler kendi üniversite not sistemlerine göre 100 üzerinden en az 75 almalıdır. Puanlama 4 ile yapılıyor ise öğrencilerin en az 2.5 not ortalamasına sahip olması beklenir. Aksi durumda not kesintisi olur.
 • Öğrenim dönemi boyunda notları en az yukardaki maddede yer aldığı şekilde olan öğrenciler burs almaya başladıkları tarihten itibaren dönem sonuna kadar burs almaya devam eder. Hazırlık sınıfında bursa başvuru yapan öğrenciler için azami olarak her yıl burs ödenir.
 • Kurumdan burs alan kişiler okullarından alacakları başarı durumu ve öğrenimlerini güncel olarak içeren belgeleri kuruma iletmelidir. Eylül ve şubat aylarında olmak üzere yılda iki kez vakıf tarafından bu bilgiler talep edilir. Yönetim tarafından istenen belge ve bilgiler zamanında iletilmez ise öğrencilerin bursları kesilebilir.

ateg vakfı burs başvurusu

ATEG Vakfı Doğum Yardımı Nedir?

ATEG Vakfı’nın doğum yardımı verdiği bilgisi doğru değildir. Vakıf yalnızca ihtiyaç sahibi öğrencilere burs verir. Annelerin doğum yardımından yararlanabilmesi için Aile Bakanlığı il müdürlüklerine başvuru yapması gerekir. Doğum parasından yararlanabilmek için gereken koşullar şu şekilde ifade edilebilir:

 • Doğum öncesindeki bir yıl içerisinde 90 günlük sigorta primi yatmış olmalıdır.
 • Doğum izni başlamadan önce iş yerinden ayrılanlara bu ödenek verilmez.
 • Kadının iş yerindeki sigortanın devam etmesi zorunludur.
 • Rapor boyunca en az 112 gün herhangi bir iş yerinde çalışılmaması gerekir.
 • Kadın çalışan, doktordan alınacak raporu iş yerine eksiksiz olarak teslim eder. İş yeri gerekli olan diğer işlemleri tamamlar.

ATEG Vakfı Burs Başvuru Formu Nedir?

ATEG Vakfı’na ait burs başvuru formu vakfın kendi sitesinden yapılan burs başvurularında kullanılır. Başvuru formunda öğrencilerin kişisel bilgilerinden ailelerine, gelir durumlarından ikametgâh adreslerine kadar pek çok detay istenir.

ATEG Vakfı Online Burs Başvurusu Nasıl Yapılır?

ATEG Vakfı’nın online burs başvurusu yapılmadan önce öğrencilerin sisteme üye olması gerekir. Sistem üyelik sırasında öğrencilerden aşağıda yer alan bilgileri talep eder:

 • İsim, soy isim,
 • E posta,
 • Yeni belirlenecek şifre.

ATEG Vakfı daha önceki bursiyerlerinin de yeniden başvuru yapmasın bekler. Bu nedenle önceki bursiyerler eski hesap isimleri ve şifreler ile vakfın sitesine giriş yaparak başvuru formunu doldurmalıdır. Şifresini hatırlamayan adaylar “Şifremi unuttum” kısmı sayesinde yeni şifre alabilir.

İçeriği Beğendiniz mi?

Yorum yapın