Anadolu Vakfı Burs 2021

Anadolu Vakfı Burs başvuruları her yıl burs arayışında olan öğrencilerin ilgisini çekmektedir. 1979 yılında kurulmuş olan vakıf, yıllardır birçok öğrenciye burs vermekte, ülkemizin geleceğinde pay sahibi olacak, Anadolu Vakfı Burs başarılı öğrencilerin yetişmesine yardımcı olmaktadır. Her yıl yüzlerce öğrencinin yararlandığı Anadolu Vakfı Burs imkanları bu yıl da devam ediyor ve öğrenciler maddi gelir elde ederek eğitim hayatlarını sürdürebiliyorlar. Peki Anadolu Vakfı bursu detayları neler? Bütün merak edilenlere yazımızda yer veriyoruz.

Anadolu Vakfı Burs Kimler Yararlanabilir?

Anadolu Vakfi Burs
Anadolu Vakfi Burs

Anadolu Vakfı Burs imkanlarından yararlanabilmek bazı şartlara tabidir. Buna göre yurt içindeki üniversitelerin lisans seviyesinde, tam zamanlı öğrenci olarak kayıt yaptıranlar Anadolu vakfı bursuna başvurabilirler. Aksi bir ilan yayınlanmadıkça ilk ve orta öğretim, yüksek lisans, doktora ve özel üniversite öğrencileri Anadolu Vakfı burslarından yararlanamazlar. Yurtdışında eğitim gören üniversite öğrencileri vakfın burs imkanlarından faydalanamazlar. Burslara üniversite eğitiminin ilk yılında olan öğrenciler başvuru yapabileceği gibi ara sınıf öğrencileri de başvuruda bulunabilirler.

Anadolu Vakfı Burs imkanlarından özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden üniversitelerin öğrencileri de yararlanabilirler. Dolayısıyla vakıf, sanat ve spor dallarında da burs sağlamaktadır. Çoğu vakıf tek aileden tek bir öğrencinin burs başvurusunu kabul ederken Anadolu Vakfı böyle bir şart koşmuyor ve aynı aileden kardeşlere de burs verilebiliyor.

Anadolu Vakfı Burs Çeşitleri

Anadolu Vakfı Burs imkanları farklı şekillerde sunulmaktadır. Vakfın başlıca burs türleri şunlardır:

  • Genel başarı bursu: Yurtiçindeki üniversitelerde tam zamanlı öğrenci statüsünde olan öğrencilere verilir. Öğrencilerin belirlenen kriterler çerçevesinde akademik başarı elde etmesi ve maddi desteğe ihtiyaç duyması beklenir. Öğrencilerin online olarak başvuru yapmaları gerekir. Uzaktan ve açık öğretim öğrencileri yararlanamaz.
  • Anadolu bursu: Vakıf adı üzerinde Anadolu vakfı olma misyonundadır. Bu yüzden Anadolu’nun her noktasından ihtiyaç sahibi öğrencilere burs sağlamaya çalışmaktadır. Bu nedenle kalkınmada öncelikli tüm illerden öğrenci seçilmeye çalışılmakta, tüm Anadolu’ya burs verme hedeflenmektedir. Bu tür adayların ihtiyaç sahibi olması ve başarı sırası dikkate alınmaktadır.
  • Engelli öğrenci bursu: Yurtiçindeki üniversitelere tam zamanlı olarak kayıtlı olan engelli üniversite öğrencilerine verilen burstur. Belli bir akademik başarı esas alınır. Online başvuru kabul edilir.
  • Dış kaynaklı burslar: Şartlı Burs Bağışları kapsamında verilen burs türüdür. Şartlı olarak burs bağışı yapan gerçek veya tüzel kişilerin belirledikleri şartlara göre Anadolu Vakfı bursiyerlere burs verir. Komite tarafından amaç ve hedeflere uygunluk denetimi yapılır. Yönetim kurulu onayıyla burs sağlanır. Dış kaynaklı burslar iki şekilde gerçekleştirilir. Bunlardan ilki Genel Başarı Bursu iken ikincisi Talep Bursu olmaktadır.
  • Üniversite Bursları ile ilgili yazılarımıza Üniversite Bursları kategorisi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Anadolu Vakfı Burs Başvuru Koşulları

Anadolu Vakfı Burs başvurusunda bulunabilmeleri için adayların bazı şartları sağlamaları gerekmektedir. Bunlar vakıfça şöyle sıralanmaktadır:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Maddi desteğe ihtiyaç duyuyor olmak,
  • Açık öğretim ve uzaktan eğitim programları haricinde devlet üniversitelerinde eğitim görmek,
  • Farklı vakıf ve kurumlardan burs alıyor olmanın Anadolu Vakfı bursuna herhangi bir engeli yoktur.

Anadolu Vakfı Bursiyer Seçimi

Anadolu Vakfı burs başvuruları her yıl online olarak yapılır. Başvuru tarihleri özel olarak duyurulmakla birlikte genellikle eylül ayı içerisinde Burs Başvuru Sistemi üzerinden başvuru yapılır. Sonrasında da değerlendirme süreci başlar.

Burs başvuruları yapıldıktan sonra öğrencilerin üniversiteye yerleşme puanına göre bütün adaylar sıralamaya alınır. Yine meslek dalı kontenjanlarına göre de başarı sırasına göre öğrenciler listelenir. Kontenjan listesine giren adaylar gerek görülürse mülakata alınabilir. Mülakat sonrasında da burs ödemeleri gerçekleştirilir. Burs için mülakata alınacak adaylara e-mail ya da telefon ile davet gönderilir. Her başvurucunun mülakata çağrılması gibi bir zorunluluk olmayıp vakfın inisiyatifindedir. Bursiyerler kontenjan dahilinde alınıp mülakat sonrasında olumsuz olarak dönüş yapılmaz.

Anadolu Vakfı Burs başvuru sonuçları başvuru sürecinin ardından genellikle aralık ayının ilk haftasında duyurulur. Sonuçlar da yine vakfın internet adresinde ilan edilir. Ana sayfada adaylar T.C. kimlik numaralarıyla başvuru sonuçlarını sorgulayabilirler. Başvurusu olumlu sonuçlanan adaylardan çeşitli belgeler istenir. Nüfus cüzdanı fotokopisi, nüfus kayıt örneği, ikametgâh belgesi, sabıka kaydı, gelir beyanı, öğrenci kayıt belgesi ve istenen diğer belgelerin ne zaman, nereye gönderileceği başvuruculara mail yoluyla bildirilir. Burs, 9 ay süresince öğrencilerin hesaplarına yatırılmaktadır.

Detaylı Bilgi için Tıklayınız.

Yurtdışı bursları ve Yurtdışı Eğitim ile ilgili yazılarımıza Yurtdışı Eğitim kategorisi üzerinden ulaşabilirsiniz.

İçeriği Beğendiniz mi?

Yorum yapın